Zaloguj się

REGULAMIN DO 24.12.2014

Powrót do Regulaminu obowiązującego od dn 25 grudnia 2014 r. »


Regulamin obowiązujący do dn. 24 grudnia 2014 r.

 

1. Regulamin określa zasady sprzedaży detalicznej produktów oferowanych przez sklep mininiebo.pl dostępny w domenie mininiebo.pl, prowadzony przez MOUTON interactive Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Starowiejskiej 265, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 821-152-01-37; nr telefonu: 25 633 04 77; adres email: sklep@mininiebo.pl.

SŁOWNICZEK:

  • Magazyn - magazyn zlokalizowany w Siedlcach (08-110), przy ul. Starowiejskiej 265, w którym następuje kompletowanie i pakowanie zamówień Klientów.
  • Sklep - Sklep Internetowy mininiebo.pl prowadzony przez MOUTON interactive Krzysztof Baran, dostępny pod domeną internetową www.mininiebo.pl.
  • Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego mininiebo.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
  • Koszyk - funkcja Sklepu Internetowego mininiebo.pl, umożliwiająca wgląd w wybrane przez Klienta produkty do zakupu, umożliwiająca Klientowi wybór sposobu dostawy towarów oraz wpisanie numeru kodu rabatowego. Koszyk umożliwia także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia oraz danych adresowych klienta.
  • Strona produktu - strona w Sklepie Internetowym mininiebo.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
  • Operator płatności - zewnętrzny podmiot gospodarczy pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.
  • Firma kurierska - zewnętrzy podmiot gospodarczy pośredniczący przy dostawie zamówień na wskazany przez klientów Sklepu adres pocztowy.
  • Cookies - formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy mininiebo.pl.

3. MOUTON interactive prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie mininiebo.pl.

4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym mininiebo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych mininiebo.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT i dołączana do przesyłki z zamówieniem klienta.

5. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z dostępnych wersji przeglądarek: Explorer, Mozilla FireFox, Chrome lub Opera, Safari, lub urządzeń mobilnych. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

6. Sprzedawca udostępnia regulamin nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, który jest dostępny i możliwy do pobrania na naszej stronie: https://www.mininiebo.pl/regulamin-do-24122014-s132.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski i terytorium Unii Europejskiej.

8. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'realizuj zamówienie'. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).

9. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z 4 etapów składania zamówienia.

10. Umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości e-mail, jaką przesyła Sprzedawca Kupującemu i zawiera potwierdzenie otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży.

11. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówienia. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi od 2 do 10 dni roboczych.

12. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu tego zamówienia.

13. Sklep może prowadzić sprzedaż promocyjną wybranych produktów, w związku z tym poinformuje klientów Sklepu o szczegółowych warunkach promocji przed rozpoczęciem sprzedaży promocyjnej w postaci dodatkowych informacji przy opisach produktów promocyjnych.

14. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wstrzymać realizację zamówienia. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@mininiebo.pl lub telefonicznie pod numerem 25 633 04 77.

15. Ewentualne koszty dostawy zostały uwzględnione na fakturze VAT.

16. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 10 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską Siódemka (do 2 dni roboczych).

17. Sklep pobiera opłatę obejmującą koszt nadania przesyłki do Klienta, koszty dostawy zawarte są w TABELACH OPŁAT w zakładce koszty dostawy».

18. Sklep mininiebo.pl realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

19. Możliwe są następujące formy płatności:

• Przy odbiorze - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu
• Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym MOUTON interactive zamówienie jest przekazywane do magazynu mininiebo.pl w celu zapakowania i zrealizowania wysyłki.
• Przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. - krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 (mTransfer, MultiTransfer, Przelew24BZWBK, Pekao24Przelew, BPH, Inteligo, Nordea, iPKO, ING, Raiffeisen Polbank , Millennium, BGŻ, Kredyt Bank, Citi Handlowy, Deutsche Bank, Getin Bank, Invest Bank, Meritum Bank, Eurobank, Alior Bank, Alior Sync, Crédit Agricole).
PayPal - międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej i przelewów bezpośrednich dla użytkowników posiadających konta PayPal. Pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet z ponad 190 krajów. Więcej o systemie PayPal ».
• Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu zapakowania i zrealizowania wysyłki.

20. Prezentowane na w Sklepie mininiebo.pl produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z mininiebo.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@mininiebo.pl lub telefonicznie pod numerem 25 633 04 77.

21. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin, dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
Zwroty towarów prosimy kierować na adres siedziby MOUTON Interactive w Siedlcach przy ulicy Starowiejskiej 265. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sprzedawcy do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych w sposób określony przez Konsumenta w oświadczeniu woli o odstąpieniu od umowy.

22. Zbiór danych osobowych Sklepu mininiebo.pl został zarejestrowany pod nazwą MOUTON w GIODO. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu realizowania umów sprzedaży. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego mininiebo.pl w związku z zakupami jest MOUTON interactive Krzysztof Baran. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży, mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i zastrzeżenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

23. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w mininiebo.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

24. Wypożyczanie ubranek
Koszt wypożyczenia ubranek Mininiebo, znajdujących się w bieżącej ofercie (prosimy o każdorazowe potwierdzenie możliwości wypożyczenia produktów) wynosi 50% ich wartości. Może się zdarzyć, iż asortyment w danej chwili jest ograniczony. W tym przypadku liczy się pierwszeństwo w zamówieniu przez osobę wypożyczającą. Czas wypożyczenia wynosi 3 tygodnie. Produkty powinny być zwrócone na koszt wypożyczającego w ciągu 3 tygodni od dnia wysłania produktu z magazynu Mininiebo.
O terminie zwrotu wypożyczanego asortymentu klient jest informowany w dniu wysyłki zarezerwowanego dla niego towaru. W dniu wypożyczenia, wypożyczający wpłaca kaucję w wysokości 100 zł, która jest zwracana otrzymaniu zwrotu produktów i stwierdzeniu braku uszkodzeń. Kaucja nie jest zwracana w momencie przekroczenia ustalonego terminu. Jeśli w wypożyczonych ubrankach lub dodatkach nastąpią uszkodzenia określamy ich wielkość i pobieramy z kaucji kwotę przeznaczoną do ich naprawy. W przypadku zaistnienia trwałych uszkodzeń, które całkowicie wykluczają ponowne wypożyczenie ubranek, kaucja nie zostaje zwrócona osobie wypożyczającej a ubranka uważa się za sprzedane osobie wypożyczającej. W tych sytuacjach zostanie wystawione rozliczenie transakcji z wypożyczającym. Każdy dzień zwłoki zwrotu wypożyczonych ubranek to 5% wartości wypożyczanego towaru za każdy następny dzień po wyznaczonym terminie ich zwrotu.

ZWROT UBRANEK
Wypożyczone ubranka należy wysłać najpóźniej 2 dni przed upływem daty zwrotu. Ubranka wysyłacie Państwo na własny koszt na adres MOUTON interactive ul. Starowiejska 265 08-110 Siedlce, z dopiskiem zwrot wypożyczenia MININIEBO. Przy odbiorze ubranka zostaną uważnie sprawdzone czy nie posiada rozdarć, zniszczeń lub ponadnormatywnych zabrudzeń niemożliwych do usunięcia. Ubranka należy zwrócić NIEPRANE, proszę nie dokonywać samodzielnego ich czyszczenia. Jeżeli nie będą posiadały zniszczeń zostanie zwrócona pełna kaucja.

25. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu mininiebo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

26. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:

• zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
• zmiany form płatności,
• zmiany sposobów dostawy,
• zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania. O zmianach w regulaminie, Sklep poinformuje użytkowników posiadających konta w formie informacji wysłanej do nich za pośrednictwem poczty email.

27. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji, obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Operator i właściciel Sklepu:
MOUTON Interactive Krzysztof Baran wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer NIP: 821-152-01-37.

olium.pl - naturalne olejki eteryczne, dyfuzory, naturalne zioła, oliwa z oliwek, produkty do aromaterapii i fitoterapii, maceraty (oleje roślinne z wyciągami z kwiatów), produkty prozdrowotne, glinki, sole i wiele innych.